Aabybro Antennelaug var klar i DGI-Huset i Aabybrohallen den 28. juni 2017.

Klar til at fortælle om antenneforeningens mange mulighederfor, at levere bredbånd, TV og telefon forbindelser til ca. 10.000 mennesker i Aabybro by, til.

Desværre eller heldigvis, var der kun ganske få interesserede, der besøgte bestyrelses-repræsentanterne fra Brovst, Biersted, Nørhalne og Aabybro antenneforeninger, som sammen med Fjerritslev og Pandrup/Kaas, leverer moderne signalforsyning til ca. 20.000 mennesker af Jammerbugt kommunes ca. 38.000 borgere.

Alle gode kræfter var lagt i det forventede møde med spørgelystne borgere og mobiltelefon kunder med dæknings problemer.

Der var også sat alle kræfter ind fra de kommercielle mobil og bredbånds leverandører´Telia, SydEnergi/Stofa og TDC/YouSee og vores lokale MiniTell – som desværre eller heldigvis heller ikke traf ret mange kunder der gerne ville høre om muligheder for alternativer til deres nuværende mobile og kablede  forbindelser til verden uden for Jammerbugt kommune.

At der kun kom få borgere i DGI Huset i Aabybrohallen, gav til gengæld gode chance for rigtig gode snakke med de få, der havde problemer med mobiltelefondækning og problemer med at få robuste og sikre forbindelser til Internettet, de der kom, blev rigtig godt betjent.

Hvorfor kom der kun ganske få og søgte viden?
Måske er der ikke ret mange tilbage i Jammerbugt kommune, der faktisk har problemer med forbindelserne ud i verden?? Derfor var der måskeikke behov for sådan et arrangement nu efter at udbydere, borgere, antenneforeninger og Jammerbugt kommune, har mødtes og oplyst hinanden om den voldsomme udvikling, som sker på mobile og faste teknologier, i disse år!

Det understøttes også af energistyrelsens store undersøgelse:

https://ens.dk/presse#/pressreleases/flere-danskere-har-mulighed-for-hoejere-bredbaandshastigheder-1988961

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Tele/bredbaandskortlaegning_2016.pdf

Den netop gennemførte undersøgelse af de faktiske internetforbindelser og den faktiske mobildækning i Danmark viser, at det allerede her i 2017, kun er ca 12% af Danmarks husstande der endnu ikke allerede kan købe den 100Mb/s forbindelse, som det er regeringens mål, at vi alle skal have mulighed for at vælge i 2020 og her kan læses, at kun 1 af 10 hjem ikke kan forbinde sig til mindst 30 Mb/s. De få adresser, der endnu ikke kan købe den målsatte 100Mb/s forbindelse, må altså så “nøjes” med samme gode, og i praksis rigelige forbindelse på de 20 – 50 Mb/s, ligesom  84% af dem der altså allerede godt kan købeden unødvendige ”mindst 100 Mb/s” forbindelse, faktisk vælger og “nøjes med”, at anskaffe og betale for til hjemmet – og disse husstande lever fint med, at ”nøjes” Fordi de har rigeligt til deres husstands behov og fordi ”Det er dyrt at købe mere båndbredde end vi har brug for!!” Et slogan som en masse TV-udbydere siger om alt andet overflødigt signal i luft og kabler.

Hvis de sidste 12% af de danske husstande, der som skrevet i undersøgelsen, ikke allerede har mulighed for 100 Mb/s. Hvis de også fårmuligheden, så vil altså kun 16% af dem nok også ”kun” købe den samme, allerede valgte båndbredde – Og den båndbredde som allerede kan vælges, på de dårligst dækkede adresser – f.eks. 30 – 80 Mb/s på 4G nettet – den båndbredde er faktisk allerede tilstrækkelig.

Men der bliver så måske et ganske lille antal husstande der kun kan få en ønsket IP forbindelse, hvis de monterer ekstra udvendige antenner.

Helt ligesom vi altid har måtte bruge udvendige antenner for, at se TV i sommerhuset, det ved antenneforeningerne og det ved Anders fra MiniTel, som også var i DGIhuset og viste de få interesserede, hvordan man kan forbedre mobildækningen på udfordrede adresser i skove og dale, med ret enkelte og økonomisk overkommelige løsninger.

Den nye ministerielle undersøgelse som læses meget forskelligt af Telia, YouSee og andre der skal lave en kommerciel forretning ved, at sælge deres produkter i tyndt bebygget områder og de, der bor i områder med kun en enkelt udbyder og som måske brændende ønsker, at kunne købe den billigste forbindelse i et konkurrerende marked også på deres smukke fredelige plet i skovbrynet på landet. Den undersøgelse på viser faktisk ikke noget størrebehov for de ekstreme båndbredder som engang i 2002,  legitimerede energiselskabernes investeringer i fiber til alle hjemmene i Danmark.

Den undersøgelse og det faktum, at der faktisk ikke er særlig store behov eller ønsker om, at købe og betale revolutionerende og kostbare udbygninger af, hverken kabler eller mobile forbindelser i Jammerbugtkommune, må igen vise at Jammerbugt kommune er tilstrækkeligt godt dækket med antenneanlæg i byerne Fjerritslev, Brovst, Pandrup, Birkelse/Ryå, Aabybro,Biersted og i Nørhalne, hvor ca. 20.000 af kommunens ca. 38.000 borgere bor og, hvor antenneanlæggene allerede let leverer 300Mb/s – (Eller allerede tre gangeden målsatte båndbredde, som der blev sat mål om af folketinget, for nogle år siden.) Byerne har desuden fuld dækning med vores gamle, veltjentetelefonledninger som stadig opgraderes og stedse gøres bedre! I byerne er der også fuld udendørs dækning på mobiltelefoni og mobilt bredbånd fra flere udbydere. (Prøv at sætte en lille antenne på huset, så virker disse teknologier også i moderne radiodøde huse)

Antenneforeningerne vil gerne tilbyde deres internet-forbindelser i oplandet,  hvor ingen kabler kan forrentes.

Antenneforeninger er i fuld gang med, at etablere endnu et alternativ til den fremragende kablede løsning som er alt for kostbar, at føreret langt uden for de afskrevne og vel etablerede byområders kabelnet –Antenneforeningerne tilbyder en fast trådløs bredbåndforbindelse der har samme stabilitet og sikkerhed, som en kablet forbindelse har. En forbindelse som naturligvis ikke kan væltes eller graveskades som et kabel kan og som lidt nødet har den korteste reaktionstid, da signalvejen altid er kortere end på alle kablede netværk. Sådan en Punkt til Mange Punkter (PtMP) =( P2MP) har rigelig båndbredde til både private og erhvervsdrivende uden for byerne og bliver i øjeblikket regnet for en ligeværdig og betydelig del af det kommende 5.Generations bredbåndsnetværk.

Dansk Industri – DIs anbefalinger til nyt dansk teleforlig

https://digital.di.dk/SiteCollectionDocuments/Analyser/DIs%20anbefalinger%20til%20nyt%20dansk%20teleforlig.pdf

Alle gode kræfter i energisektoren bruger naturligvis mangekræfter for, at retfærdiggøre deres etablering af el-forbrugernes mangemilliarder kroner, til at skabe et fibernet i hele Danmark.

Argumenterne er vaklende men det lyder overbevisende i Dansk Industri’s anbefalinger til teleforliget.

Et argument for at skaffe det gigabit/sekund samfund, som DI opfordrer regering og folketing til at fremme, er, at der vil blive et behov for 25GB per dansker (altså i gennemsnit 3,25 Mb/s til hver dansker hver time – døgnet og året rundt!!!)

Fakta er i imidlertid, at:

Med fire (4) HD TV/Skærme på under 100” (2meter langt og 1meter højt som ideelt skal bruges fra en ideel betragtnings-afstand på 2 gange skærmdiagonalens måske 100” eller 2,5 meter altså: Man bør altså sidde på 5 meters afstand fra skærmen for ikke, at dreje hovedet når underteksten skal følges)  Hvis sådan 4 skærme holdes tændt døgnet rundt, så forbruger, hver gennemsnits-husstand på 2 voksne og 1,75 børn =4 personer.  Altså teoretisk højest 8Mb/s i husstanden – Resten af den bredbåndsforbindelse på mellem 20 og 50 Mb/ssom i mange år har været den foretrukne og rigelige forbindelse, som gennemsnits familien har valgt. – De 12 til 40 Mb/s båndbredde der således er ubrugt, unødige og ekstra kapacitet i vores bredbåndsforbindelse kan enten undværes eller give plads til, at få forsyne flere end 4 – 15 ekstra 100”(tommer) modtagere i husstanden til også, at vise 1080×1920 udsendelser!

MEN  – Det kræver mange børneværelser med en endevæg på 2½ meter bredde gange 1 meter høj til sådan et stort TV.

Hvad med kommende teknologier?

Hvis vi engang bytter TV skærmene ud til den 4K = UHD kvalitet, som måske bliver fremtidens teknik, så bliver det teoretiske forbrug, med 4 skærme der nu hver måler 4 meter i bredden og 2 meter i højden, (Fordi den større opløsning med nuværende komprimering og 4 gange større skærmareal med den nuværende TV teknologi, kræver 4 gange så stor båndbredde!)

I den ukendte fremtid bruger vi altså højest 32 Mb/s nat og dag i 4 rum med plads til et 5 meter bredt og 2 meter højt panel, som et menneske med normalt menneskesyn skal sidde 10 meter væk fra…

Men med en gennemsnits bredbåndsforbindelse, på de 20 – 50 Mb/s som de fleste altså har idag, så bliver der stadig ekstraplads i båndbredden til et enkelt ekstra femte 4KTV i køkkenet og et tilsvarende enkelt sjette kæmpe TV i badeværelset på den 50Mb/s forbindelse vi har idag.

…. OG med alle de modtagere tændt så sparer vi en del energi på varmeregningen og noget elektricitet til belysning i boligerne, fordi 6 stk 200” fjernsyn jo hver bruger 200 – 300 Watt i timen eller ca. 5 – 7 KWh i døgnet (10 – 20 kroner hvert døgn)   (-_-)

Hvis alt dette talgøgl skal omsættes til en sandsynlig og realistisk konklusion, så har vi allerede nået en tilstrækkelig båndbredde i alle private og ”normale” netværk, til det forbrug som vi kan forudse i meget lang tid frem. Vi er klar på alle platforme til, at opgradere til endnu størrebåndbredde med kendt og afprøvet teknologi –

Uanset om platformen er antenneforeningernes nuværende Docsis 3.0 der fint nu leverer 300Mb/s. og let kan opgraderes til Docsis 3,1 der kan levere +1000Mb/s ved behov.

Eller om vi benytter antenneforeningernes P2MP teknologi, der nu og i 3 – 4 år har kunnet levere 150 Mb/s og som kan opgraderes med AC-standarden til 1.300 Mb/s,

Eller hvis vi ser på energiselskabernes teknologi, der kan levere 500 – 1000Mb/s og kan opgraderes endnu mere.

Eller med teleselskabernes trådløse mobile bredbånd på 4G/LTE, som nu og i nogle måneder har kunne levere 300Mb/s og som også glimrende kan opgraderes.

Eller for den historiske fuldstændigheds skyld, også gennem de gamle telefonkabler der altid kan levere en eller anden forbindelse og faktisk i mange telefonstik, længe har leveret 16 – 17 Mb/s – Den platform kan også opgraderes ved særlige behov, til mere end 100 Mb/s.

Mit personlige bud på fremtiden:

Mit personlige bud på fremtiden er, at der – engang – måske – står et enkelt, højest 100 tommer TV i min 40 kvadrat-meter stue der så brugermellem 2 – 8 Mb/s og et enkelt højest 40” til at se TV på i køkkenet, som automatisk får sit nødvendige signal på 1 – 4 Mb/s, samt måske to paneler– som er langt under 100” på et par børneværelser som aldrig bruger mere end stuemodtageren gør. Altså bruger en husstand med alle modtagere i gang, samtidig, på højeste forbrug, mellem 7 – 28 Mb/s – MEN kun en gang imellem! En stabil 30 Mb/s kan altså  klare den eventuelle og sjældne, hypotetiske situation! Og hvis alle paneler står tændt samtidigt, så kan en 50 Mb/s forbindelse jo være næsten dobbelt så kvalificeret til hjemmet med det specielle behov for mere end 6 stk 200 tommer UHD modtagere – (en 200” modtager på 5 meter bredt gange 2 meter højt er 10 kvadratmeter stort) ,

En 50 Mb/s forbindelsen giver også kapacitet til en mobiltelefon forbindelse over et VoiceOverWiFi opkald eller to, som jo virker fint med ½Mb/s – en enkelt eller to samtidige video-konsultation med lægen eller sygehuset, som har været fremhævet som vigtig for gamle eller syge borgere i vores nære fremtid, virker i dag også fint med ½Mb/s på husets 50Mb/s Bredbåndsforbindelse.

OG, og hvis der bliver problemer med at ha’ båndbredde nok,så er en bredbånds forbindelse fuldstændig ligesom vores hjems 230/400 Volt elforsyning: Når der koges for mange kopper kaffevand samtidig med at tørretumbleren og opvaskemaskinen og vaskemaskinen trækker fuld effekt, så springer sikringer – Hvis det sker så venter vi jo bare med, at bruge”båndbredden” eller også så køber en tykkere forbindelse til nettet, fordi ikke mere er en ”standard forbruger” men en ”energifråser c;}”

Lad os nu få effektiviseret forbruget af danskernes økonomiske ressourcer, og vælge den klogeste løsning på de fleste danske matrikler –

Jeg ønsker at bruge vores el-penge der på nuværende tidspunkt kunne have financieret  !! TO ekstra Storebælts broer!! Denne ubegribelige sum på mere end 10.000kr fra hver dansker, Den sum behøver ikke blive bevidstløst begravet som en unødvendig ressource i den yderste klitrække –

Energiselskaberne har i 2016 reelt i gennemsnit investeret 70.000kr i hver tilsluttet kundes tilslutning til fibernettet, og vi mangler vel fortsat de sidste uopnåelige 16% husstande der allerede fint kan nås med trådløs teknologi –

For resten kan en bonus information til sammenligning, sætte kontrast på pengeforbruget i energiselskaberne:

En fast trådløs forbindelse til et sommerhus der har fri sigt til en antenneposition koster mellem 5000kr. og 2000 kr. afhængigt af bebyggelses tætheden i området – og den sidste ubetydelige brøkdel af Danmarks husstande, de ligger sådan i landskabet, kan det være billigere, at tvangs flytte dem JL.

©

/karsten