Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen er aflyst

Når beredskabet i Danmark vurderer, at vi igen kan mødes i større forsamlinger, vil vi finde et nyt tidspunkt, hvor vi kan afholde generalforsamlingen

Aabybro Antennelaug afholder ordinær

GENERALFORSAMLING

TIRSDAG DEN 24. MARTS KL. 19.30

Kultur – og ErhvervsCenter Jammerbugt

Søparken 2, 9440 Aabybro

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på Aabybro Antennelaugs

årlig ordinær generalforsamling skal være

formanden i hænde senest tirsdag den 17. marts

Kirkevej 25 eller på mail til: aabybroantenneforening@gmail.com