Vi forsøger nu at gennemføre 2020 generalforsamlingen i august.

Der annonceres i Aabybro Posten i starten af august

Aabybro Antennelaug afholder ordinær

GENERALFORSAMLING

ONSDAG DEN 26. AUGUST KL. 19.30

Hotel Søparken  

Søparken 1, 9440 Aabybro

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag der ønskes behandlet på Aabybro Antennelaugs

årlig ordinær generalforsamling skal være

formanden i hænde senest onsdag den 19. august

Kirkevej 25 eller på mail til: aabybroantenneforening@gmail.com