Generalforsamlingen i år afholdes torsdag den 16. marts kl. 19:30 på Hotel Søparken i Aabybro

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Forslag til budget for det kommende år samt fastsættelse af honorar til bestyrelsen. 

5. Behandling af forslag.
6. Valg af bestyrelse. 
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt.
 
Forslag der ønskes behandlet på Aabybro Antennelaugs

årlig ordinær generalforsamling skal være

formanden i hænde senest torsdag den 9. marts 2023

Kirkevej 25 eller på mail til: aabybroantenneforening@gmail.com