Afholder ordinær
GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 14. MARTS KL. 19.30
Hotel Søparken
Søparken 1, 9440 Aabybro

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag der ønskes behandlet på Aabybro Antennelaugs
årlig ordinær generalforsamling skal være
formanden i hænde senest torsdag den 7. marts
Kirkevej 25 eller på mail til: aabybroantenneforening@gmail.com