Beretning 2020 for Aabybro Antennelaug

 

Præsentation af bestyrelsen:

Jeg vil gerne takke bestyrelsen mange gange for den store fleksibilitet i har udvist under covid 19. Vi har haft garage- og teams møder.

Beretningen er igen i år flydende grundet covi-19. Som sidste år aflægges beretningen til afholdelsen af generalforsamlingen. Vi håber og tror, vi kan få en normalisering for 2021, således vi kan afholde generalforsamling i marts måned 2022.

 

Medlemsantal:                           2020                    (maj 2021)        2019

Coax:

TV:                                              1137                    1315                    1410

Bredbånd:                                     821                      808                     848

Kun bredbånd:                              92                        101                      61

 

Fiber:

TV:                                                300                      302                      292

Bredbånd                                      400                      402

 

Vi har måske Danmarks billigste tv og internet pakke DKK. 150,00 (lille pakke+4/1). – Foreningens fokus har gennem alle årerne været på tv, virkeligheden siger noget andet i-dag. Internet bliver mere aktuelt til at formidle tv ( streaming ). På sidste generalforsamling under beretningen, vil bestyrelsen arbejde på ændring af vores vedtægter. Dette vil blive behandlet, og udarbejdet, således vores vedtægter tilpasses udviklingen, og fremlagt på en senere generalforsamling.

Som sikkert alle har bemærket er tv-priserne ikke steget i år. Bestyrelsen og STOFA indgik en aftale der indeholdt ” hvis foreningen betalte DKK. 8,00 pr. tv bruger pr. måned, ville Stofa betale resten af den prisstigning der kom.” Den aftale er vi meget glade for, da den kommer vores ældre medlemmer til gode. Dette påvirker vores budget for 2021 i negativ retning.

Vores net har været stabilt med få nedbrud.

AaBN:

Som jeg fortalte på sidste generalforsamling har vi fået hovedstation og mast tilbage. Mast og hovedstation er blevet renoveret, med et godt og fint resultat for byen. Fiberen til de øvrige medlemmer i AaBN er flyttet ud af vores hovedstation og lagt i en brønd. Der har ikke været mødeaktivitet i 2020, grundet covid-19.

El-skabe:

Foreningen har ikke haft målere på alle strømsteder i vort anlæg. Der er kommet et lovkrav der beskriver der skal være målere på alle strøm nedtag til vort anlæg. Vi har haft nogle og resten har man givet bedste mands bud, således man kunne sende en regning på el. N1 fremsendte et krav vi skulle udbedre vort anlæg således det kan modstå dette lovkrav. Der var ingen der vidste hvor mange ”strømudtag” der var i vort anlæg. Vi fik målt vort anlæg igennem, og det viste sig der manglede 22 målere og 10 punkter, der skulle gøres lovlig. Pris for lovliggørelse DKK. 220.000. Herefter var gode råd dyre. Vi indledte forhandlinger med N1 som står for elnettet. Efter mange og lange forhandlinger fik vi N1 til at refundere for meget betalt el 3 år tilbage således vores udgift til lovliggørelsen bliver neutral. Jeg er meget stolt af dette resultat, da man sjældent ser dette ske.

Opgradering af vort net:

Som en del af jer har bemærket er der kommet en del nye skabe op i byen, og i har sikkert set en masse aktivitet i vore gader, det er den planlagte opgradering til docsis 3.1. Denne opgradering skal efter plane stå færdig ultimo august 2021. Forud for denne i-gang sætning af opgradering, har der været mange og seje forhandlinger med Stofa, da de som os i bestyrelsen fandt det virkelig tåbeligt at der 2 net i byen. Bestyrelsen ville gerne finde en løsning hvor vi overtog fibernettet og Stofa var mere interesseret i at købe foreningen. Et salg af foreningen kunne vi ikke enes om, og Stofa har ikke magt til at overdrage fibernettet.

Det har som sagt medført vi opgraderer vort net. Dette giver os en udgift til gravearbejde på DKK. 450.000. Dette er til udskiftning af gamle kabler 2,6 km.  ( for at vi kan få fuldt udbytte af vores opgradering ), flytning af kabler, (omlægning af veje, nye udstykninger). Herefter kommer der ikke flere regninger på kabler i forbindelse med opgraderingen. Hvis det viser sig at der er defekte kabler, betales renoveringen af STOFA. Dette ekstra grave arbejde har vi fået dækket ind ved at vores FEE på bredbånd, er steget fra 13 til 15% i vore nuværende kontrakt periode. Her vil jeg gerne takke Dig Per, for at bruge en lang søndag sammen med mig, på dette.

Efter opgraderingen er overstået, hvor alle kanaler har samme plads som før opgraderingen, og hvis der er nogle der har problemer, kan man gratis ringe til Stofa den første måned, og få hjælp. Foreningen har også afsat nogle penge til afhjælpning af dette i vores budget for 2021. Således vi kommer tørskoet i land, for alle medlemmer.

Priser TV og Bredbånd:

Coax medlemmer har vores pris.

Hvor der kun er fiber, er det vores pris

Hvor der både er coax og fiber får man kun vores pris hvis man vælger coax. Hvis man vælger fiber betaler man den pris STOFA har.

I alle nye udstykninger og etagebyggeri kommer der coax kabler ind, således disse kan får de gode tilbud vi har. Dette betales af Stofa i henhold til vores kontrakt.

Investering af vores midler, som vi fik godkendt på sidste generalforsamling, fremsættes under forslag.

Facebook.

Jeg er meget glad for i tog min opfordring op, fra sidste generalforsamling, således vi har fået en ordentlig tone.

Jeg vil gerne opfordre medlemmerne skriver adresse, om i er på coax eller fiber, når i henvender jer på FB med problemer.