Beretning 2021 Aabybro Antennelaug

 

Præsentation af bestyrelsen

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen mange gange for den store indsats i har ydet for foreningen i 2021.

 

Det er rart vi er kommet ind i normal gænge, således vi kan afholde generalforsamling i den måned som vores vedtægter foreskriver.

 

Beretningen er igen i år flydende grundet covi-19. Denne beretning er i perioden juni til og med december 2021.

 

Medlemstal:                    december 2021              maj 2021

 

Coax:

TV:                                     1283                                  1315

Bredbånd:                        798                                    808

BBO:                                  107                                    102

 

Fiber:

 

TV:                                     304                                    302

Bredbånd                         411                                    402

 

Jeg vil kort fortælle om de første måneder af 2021 ( hvor vi afholdte generalforsamling 10. juni 2021.)

 

Vi fik vore net opgraderet og leveret til docsis 3.1. vi fik udskiftet 2,6 km. kabel til en pris på DKK. 450.000,00 som foreningen betalte, således alle medlemmer kan få fuldt udbytte af opgraderingen. Samtidig fik vi vort el-net lovliggjort til DKK. 220.000,00. Til opgraderingen fik vi N1 til at give et bidrag ( som fremgår af regnskabet). Vi fik opjusteret vores fee, således det er med til at dække vores investering på lang sigt.

Vi har som altid måske Danmarks billigste tv og internet pakke på DKK. 150,00 for lille pakke samt 4 Mbit Internet download.

Vi har lavet et tilbud sammen med Stofa hvor man kan få en lille tv-pakke samt 200MB internet forbindelse for DKK. 229,00, til nye medlemmer eller medlemmer der enten supplere med TV eller Internet.

Som den vakse har opdaget, har vi igen i år ikke ændret på vores priser. Der er kommet et nyt prisbilligt produkt på hylden.

Vores net har fungeret upåklageligt. Kabler, skabe samt ny teknologi i vores skabe og hovedstation, har vist sig at være af den rigtige kvalitet, samt de beregninger der har været. Bestyrelsen er meget stolt af denne opgradering vi har fortaget. Der har været få udfald på vores net, som oftest skyldtes problemer udenfor Aabybro.

Vi vil gerne gentage hvor Aabybro Antennelaug priser er gældende:

Coax kabel

Fiber kabel

Hvor den ikke gælder er hvor der både er Coax og fiber kabel tilrådighed, og man vælger fiber. Så får man Stofa priser.

Stofa betaler stadig for vores udvidelse med vores Coax kabler i nyudstykninger, samt etagebyggeri.

 

Investering af vores midler, som vi fik godkendt på forrige generalforsamling – bestyrelsen har ikke på nuværende tidspunkt investeret eller overvejet dette på nuværende tidspunkt.

 

AaBN:

På den afholdte generalforsamling den 23. november 2021 aftalte alle 5 foreninger, da de 4 andre foreninger ønsker Aabybro Antennelaug overgår til et passivt medlemskab, da vi har forskellige leverandører. Der er ikke noget samarbejde mellem disse foreninger og Aabybro i dag.

Bestyrelsen fremsætter forslag til dette passive medlemskab under indkommende forslag.

Da vi ikke længere er begrænset af covid-19 vil bestyrelsen, som lovet ved tidligere generalforsamlinger, arbejde med markedsføring, strategi, samt opgradering af vores vedtægter. Vi forventer vi kan fremlægge disse til næste ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen holder sig orienteret hvad der sker af nye tiltag indenfor TV- og internet- markedet.

Jeg vil gerne bruge resten af min beretning på dig Flemming Jensen –

Det er med stor respekt for Din beslutning om at udtræde af bestyrelsen, som Du har været en del af siden i år 3 af foreningens leveår, på nær et enkelt år hvor Du skulle prøve lykken uden for foreningen.

Flemming, jeg ved når jeg siger Dig tak for den store indsats og Din altid hjælpsomhed over for medlemmer i nød, kommer fra alle medlemmer af Aabybro Antennelaug.

Du har været en af de drivende kræfter siden Du blev valgt til bestyrelsen. Du har været med til at udvikle denne forening fra ingenting til det den er i-dag. En forening med ny infrastruktur ingen gæld samt en vision om at kunne forsyne hele byen, fra start TV, og nu også med internet.

Flemming Du vil være savnet til vores bestyrelsesmøder, hvor Du altid har haft et skarpt blik for situationen, hvor Du altid så det fra medlemmernes side. Foreningens medlemmer kommer til at savne dine cykelture rundt i byen for at skifte filter til en ny TV pakke eller blot til og få hjælp til et problem.

Jeg vil gerne endnu en gang sige Dig mange tak for dit store arbejde for foreningen.

Flemming, Du vil modtage DKK. 10.000,00 fra foreningen en af de nærmeste dage for over 10 år i bestyrelsen, som er vedtaget på en tidligere generalforsamling for bestyrelsesmedlemmer der har været i bestyrelsen i mindst 10 år.

Flemming vi håber Du vil nyde din pensionist tilværelse når Du forlader bestyrelsen i-dag.

Jeg vil gerne have forsamlingen rejser sig og giver Flemming en stor hånd for hans store indsats for os.