Referat fra Generalforsamlingen 2023

Referat af generalforsamling den 16. Marts 2023.

Dagsorden: 1.     Valg af dirigent

2.     Formandens beretninger

3.     Aflæggelse af regnskab

4.     Forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent og fastsættelse af honorar til bestyrelsen

5.     Behandling af forslag

6.     Valg af bestyrelse

7.     Valg af 2 suppleanter

8.     Valg af 2 revisorer

9.     Valg af 1 revisorer suppleant

10.  Eventuelt

11.  Konstituering af bestyrelsen

 

 

Pkt.   1 Valg af dirigent

Foreningen foreslår:  Niels Ponsaing

Niels Ponsaing - godkendt som dirigent

Generalforsamlingen er varslet i god tid i lokalavisen d.1 Marts 2023

Fremmødte 11

Bestyrelsen 5

 

Pkt.   2 Formandens beretninger

Formanden ” Steen Paulsen” aflægger beretning

 

Beretningen godkendt efter følgende spørgsmål er diskuteret:

 

Spørgsmål:

 

Sidste år kørte der tilbud på Stofa fiber – hvad har det haft af betydning?

Per svare ca. 5 nye medlemmer

 

Hvor når overgik vi til Stofa?

Svar 2019

 

Hvor lang tid løber kontrakten?

Svar 5 år, men kan opsiges med et års varsel

 

Befolkningstilvækst mod medlemmerne = Negativ

Hvorfor er nettet ikke opgraderet til fiber?

Per svare fordi, at vi vil eje vores infrastruktur og det kunne vi ikke blive enige med Stofa om – derfor fik vi opgraderet vores COAX net til Docsis 3.1 som aftalt i den oprindelige kontrakt med Stofa

 

 

Pkt.   2a

 

 

 

 

 

 

Pkt.   3

 

 

Tv pakker idag

Steen gennemgik nye tv pakker

 

Spørgsmål: Medlem mener ikke nye priser passer med Stofa hjemmeside, Dette undersøges af bestyrelsen efterfølgende

 

 

Aflæggelse af regnskab

Regnskab fremlagt af Per Bach

 

Godkendt efter uddybelse af spørgsmålet.

Der kom ingen spørgsmål

 

 

Pkt.   4 Forslag til budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent og fastsættelse af honorar til bestyrelsen

 

Forslag til budget fremlagt af kasserer ” Per Bach ”

Godkendt uden yderligere spørgsmål.

 

Spørgsmål fra generalforsamling:

 

Pakke priser bliver som følgende fra 1-4-2023

Grundpakke :   Kr.: 198,-

Mellempakke : Kr.: 454,-

Fuldpakke :      Kr.: 679,-

 

Pakkepriser Godkendt uden spørgsmål

 

Pkt.   5 Behandling af forslag

Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag.

 

Pkt.   6 Valg af bestyrelse

På valg er:

                    Steen Paulsen (modtager genvalg)  genvalgt

                    Per Bach (modtager genvalg) genvalgt      

 

Steen og Per genvalgt uden modkandidater

   

Pkt.   7            Valg af 2 suppleanter

Jørn Søndergaard – Valgt til 1. suppleant

 

Bruno Mølgaard – Valgt til 2. Suppleant

 

 

Pkt.   8            Valg af 2 revisorer

Allan Jensen - Genvalgt

Anders Larsen - Genvalgt

 

Pkt.   9            Valg af 1 revisorer suppleant

Bestyrelsen finder en efter generalforsamlingen. Er dog ikke obligatorisk
ifølge vores vedtægter

 

Pkt.   10                     Eventuelt:  Alt kan diskuteres, men intet kan besluttes

Der spørges indtil hvordan fiber kører, da man har hørt om problemer    

hos naboer, dette diskuteres.

Hvad sker der ved nye udstykninger, er det foreningen der kommer ind i  

disse områder.

 

Pkt.   11          Konstituering af bestyrelsen (bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen)


Formand:                   Steen Paulsen
Kasser:                       Per Bach
Bestyrelsesmedlem: Keld Sørensen
Referent:                    Flemming Stark
Bestyrelsesmedlem: Niels Ponsaing