Nyttige links

Stofa tilbyder dig at supplere med bredbånd og telefoni over internet.

Bemærk: Alle medlemmer kan frit få den laveste hastighed i bredbånd (1.024/512 Kbps) til 0 kr.
Ligeledes kan man få udført klargøring til bredbånd uden beregning. Dog på betingelse af at den eksisterende boliginstallation ellers er i orden og at der ikke stilles krav om at montøren skal fremføre et nyt kabel til et andet sted i boligen, end hvad montøren finder mest praktisk. Ellers kan disse ting også klares mod regning. Stort set alle medlemmer har har dog allerede fået løst klargøring til bredbånd.

Læs mere: Stofa - Hastigheder og bredbåndspriser.

Sådan opretter eller ændrer du dit abonnement
Du kan oprette og ændre aftale via:

  • Bestil via Kundeservice, eller
  • Konto login - efter registrering
    Er du allerede kunde hos Stofa så kan du, med selvbetjening, ændre på din aftale via login til din konto på Stofa Mine sider. Også her er du naturligvis velkommen til at ringe til Kundeservice.
  • Du kan også bestille og opsige mange af ydelserne direkte fra Stofa SmartTv.
  • Du er altid velkommen til at ringe til Stofa Kundeservice på telefon 88 30 30 30 for hjælp vedrørende abonnement.

Se også:

Skal vi løfte en flig om fordele
Med løsningen kan du på samme tid

  • se TV og høre radio
  • tale i din telefon
  • surfe på internettet

Med fri trafik kan nettet bruges ubegrænset uden ekstraregninger. Man kan lade de un­ge, og gæster, surfe så meget de lyster. Man kan vælge at lade Pc'en være kon­stant online, og fx sætte sin mail op, så man får et praj så snart der er ny post. Man kan med få klik, på en ny måde, udnytte nettets op­slags­vær­ker. Der er mindre grund til at installere offline information på Pc'en, og man er nærmere realtidsinformationen.

Med hensyn til sikkerheden ved vi godt, at vores software bør holdes op­da­te­ret. Nu er det muligt uden at tænke på pengepungen.

Internettet gør verdenen mindre, nu kan du udforske mulighederne, når du har ti­den, uden at skulle spekulere over, hvornår det er billigst. Når det sker via an­ten­ne­for­e­nin­gen, så kan du tilmed dele dine erfaringer med naboerne. Da løs­nin­gen er eftertragtet, så er det også en investering i din bolig - både fæl­les­an­ten­nen og fast bredbånd med fri trafik, til fast pris, samt fri antal tilkoblinger (med egen router).

Dit valgte månedlige a­bon­ne­ment hos Stofa dækker alt nødvendigt for fuld ud­nyt­tel­se af løsningen. Stofa yder fri support på servicen. Det gælder dog ikke vedligehold på dit lokalnet og computerudstyr; men se Privathjælp.

Bredbånd kun til medlemmer
Grundpakkebrugere kan også vælge bredbånd. Vi tilbyder ikke bredbånd uden medlemskab i foreningen.

HF-tæt vægdåse Data/Radio/TV

Klargøring til bredbånd
Din boliginstallation skal være klargjort med returvej for bredbånd før løsningen vil virke problemfrit. For tilkoblinger til fæl­les­an­ten­nen efter foråret 2003 er det løst i de fleste tilfælde. Har din til­slut­nings­då­se tre udtag Data/Radio/TV, da er din installation sand­syn­lig­vis klargjort. Stofa sender dit kabelmodem så du har den få dage efter tilmeldingen, så du kan tilkoble dig. Der fordres et antennekabet til brug mellem skilledåse og kabelmodem - Det kan bestilles hos Stofa samtidig med du bestiller bredbånd eller telefoni. Du kan eventuel købe kablet hos Erik Jepsen. Servicefirmaet hjælper dig også gerne med at ændre din boliginstallation, så du får data udtag hvor du ønsker. Du kan også bestille det hos Stofa samtidig med bestilling af internet ellet telefoni. Er din bolig klargjort på forhånd så kalder Stofa det for 'Gør-det-selv' installation. Skal der en tekniker ud for at ændre i din installation, så kalder Stofa det for 'Standard installation'.

Klargøring til bredbånd består i at etablere et returvejssystem i boliginstallationen, og heri et punkt, hvor kabelmodemet tilsluttes.

Returvejssystemet

Her er en teknisk forklaring på, hvad returvejen er. Det service­mon­tø­ren etablerer i ældre boliginstallationer ved klargøring til bredbånd.

Vi modtager signaler via fællesantennen i frekvensområdet fra 70 Mhz og op. I frekvensområdet mellem 5 og 65 Mhz kan vi sende signal til­bage igennem fællesantennen, altså i modsat retning. Her kan lægges så kaldte returvejskanaler. Det anvendes ved bredbåndskabelmodem, som har behov for både at kunne sende og modtage.

To-vejsforstærker

Hele fællesantenneanlægget er etableret med skillefiltre og for­stær­kere, så der kan sendes i begge retninger. ­

Vores kabelnet er opdelt i så kaldte ø'er. Boliger der ligger lidt læn­ge­re væk fra hovedstationen er forsynet via en lysleder-node, dem har vi 8 af. For boliginstallationer der ligger nærmere hovedstationen har vi 5 hovedstrenge via koaksialkabel. Vores net kan derfor uden videre opdeles i 12 ø'er. I praksis er nogle af disse dog koblet sammen i ho­ved­sta­ti­o­nen. Fra en lysleder-node og videre ud går der ligeledes mindst en hovedstreng med kabel. Mellem mastehytten og hver bolig er der op fire forstærkere i koaksialkabelnettet. Der er mindst 120 for­stær­ke­re i koaksialkabelnettet.

Har man stikledningen fra fællesantennen ført direkte til en enkelt slutdåse med Data/Radio/TV udtag, så har man en installation der er klargjort med returvej, hvis signalniveauerne er på plads.

Skal dette udbygges i boligen med flere stik og forstærker, og skal man have returvejen ført videre frem i boliginstallationen, så er det nødvendig med en forstærker med returvej, så man kan forlænge funktionen i kabelnettet. Her er det vigtigt at forstærkeren har de rette specifikationer, og at signalniveauerne er justeret korrekt ind. Både for lidt og for meget signal kan give problemer.

En optimal boliginstallation behøver ikke nødvendigvis at have returvejen ført frem til samtlige antennedåser. I forbindelse med bredbånd er det nok med ét punkt, hvor kabelmodemet kan tilsluttes. Herfra kunne man eventuel etablere et lokalnet med egen router. Dermed behøver man ikke nødvendigvis at have computer og andet, der skal kommunikere over internettet, placeret samme sted som kabelmodemet. Og man kan tilslutte, hvad man har behov for af udstyr, fx edb flere steder i boligen.

Wi-Fi – trådløst internet i hjemmet er, hvad de fleste sværmer til. Man skal dog også sikre sig mindst en kabeltilslutning, til brug for fejlsøgning, idet det trådløse net ofte er årsagen til ustabil forbindelse. Hav en løsning klar, så du selv kan checke.

En forkert installation kan skabe forstyrrelser i fællesantennen. Det gælder også ældre installationer, der ikke er forberedet med returvej, men er de ellers korrekt udført, så behøver man ikke at udbygge med returvej før man skal bruge det. I enkelte tilfælde har servicefirmaet ved problemløsning sat en spærrefilter på for returvejen i standeren, hvor stikledningen er tilsluttet, grundet støj fra boliginstallationen. Grundet en dårlig boliginstallation. Det problem skal rettes ved klargøring til bredbånd.

Vi har valgt at alle nye tilslutninger til fællesantennen skal have mindst et udtag med returvej, så man eventuel sparer en omlægning, og professionel servicebesøg, når man får behov for returvejen.

Klargøring til bredbånd er ændringer i den private boliginstallation.

I forbindelse med klargøring til bredbånd kan det være en god idé at anmode servicefirmaet om at give hele boliginstallationen et efter­syn. Klargøring til bredbånd giver ikke i sig selv en garanti for at hele boliginstallationen herefter er optimeret, selv om servicemontøren naturligvis vil se sig godt for, og give gode råd.

Vi bruger returvejen i forbindelse med bredbånd, men det kan også anvendes til andre interaktive løsninger. Kabelnettet har kapacitet til mange kanaler, også i returvejen. Man har adgang til dem alle via samme datastik i antennedåsen.