Der var 1 forslag til generalforsamlingen som blev godkendt.

Forslag fra bestyrelsen

Aabybro Antennelaug skifter til passivt medlemskab af AaBN pr. 1 januar 2022.

Aabn Signalforsyning blev stiftet i 1996 med det formål at drive et fælles hovedforsyningsnet for Aabybro, Biersted, Nørhalne, Sulsted og Birkelse-Ryå antenneforeninger. Den teknologiske udvikling er løbet fra denne model. I dag forsynes de enkelte antenneforeninger direkte og fra forskellige leverandører.

Aabybro Antennelaug har Stofa som leverandør og de 4 andre har YouSee.

Der er således ikke længere noget fælles hovedforsyningsnet i brug.

Dette er baggrunden for beslutningen der blev aftalt mellem alle 5 foreninger på den afholdte generalforsamling i AaBN 23. november 2021. Skulle der en gang i fremtiden opstå et behov, hvor Aabybro Antennelaug ønsker at genoptage et aktivt medlemskab, forpligter alle parter sig til at indlede en konstruktiv dialog om dette.

Passivt medlemskab indebærer, at Aabybro Antennelaug får mast og hovedstation i Aabybro tilbage, således det alene ejes og drives Aabybro Antennelaug. Derudover er der ikke er nogle økonomiske forpligtigelser mellem Aabybro Antennelaug og de øvrige medlemmer af AaBN.

Beslutningen skal godkendes på de respektive antenneforeningers førstkommende generalforsamling med simpelt flertal.