Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen blev afholdt den 14. marts 2024.

Der var fremmødt 16 medlemmer inkl. bestyrelsen

Formandens beretning, regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger

Hvis du gerne vil se regnskab for 2023 og budget for 2024, så udfyld skabelonen under kontakt. Herefter vil du modtage det på mail.

Til bestyrelsen blev Niels Ponsaing, Flemming Stark og Keld Sørensen genvalgt.

Som suppleanter blev Jørn Søndergaard og Jørn E. Larsen valgt

Som revisorer blev Allan Jensen og Anders Larsen genvalgt