Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen blev afholdt den 17. marts 2022.

Der var fremmødt 15 medlemmer inkl. bestyrelsen

Formandens beretning, regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger

Hvis du gerne vil se regnskab for 2021 og budget for 2022, så udfyld skabelonen under kontakt. Herefter vil du modtage det på mail.

Til bestyrelsen blev Flemming Stark og Niels Ponsaing genvalgt. Flemming Jensen takkede af efter rigtig mange års trofast arbejde og som erstatning for ham blev Keld Sørensen valgt.

Som suppleanter blev Jørn Søndergaard og Bruno Mølgaard genvalgt

Som revisorer blev Allan Jensen og Anders Larsen genvalgt

Som revisor suppleant blev Jørn Larsen valgt