Generalforsamling

Generalforsamlingen den 26. marts 2019

Der var fremmødt 38 medlemmer inkl. bestyrelsen

Formandens beretning, regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger

Hvis du gerne vil se regnskab for 2018 og budget for 2019, så udfyld skabelonen under kontakt. Herefter vil du modtage det på mail

Til bestyrelsen blev Steen Paulsen og Per Bach genvalgt

Som suppleanter blev Karsten Høgh og Jørn Søndergaard genvalgt

Som revisorer blev Allan Jensen og Anders Larsen genvalgt