Priser og takstblad

Priser 2019 - Stofa

Priser på TV pakker 2019 efter vi overgår til Stofa.

Grundpakken kr. 145,- pr. måned

Mellempakken kr. 385,- pr. måned

Fuldpakke kr. 498,- pr. måned

Bemærk at vi hos Stofa har TV2 Charlie, Kanal 4 og Kanal 5 med i grundpakken.

I forhold til 2018 priser, så stiger grundpakken med kr. 20,- mellempakken med kr. 10,- og fuldpakken med kr. 3,- pr. måned.

Var vi blevet hos YouSee ville vores prisstigning blive:

Grundpakken kr. 10,- mellempakke kr. 20,- og Fuldpakke kr. 25,- pr. måned.

Eksempler på Internet priser hos Stofa

(du kan få andre hastigheder, hvis du ønsker det)

4Mbit /  1Mbit         Gratis, hvis du har en TV pakke

15Mbit / 15Mbit         179,- pr. måned

30Mbit / 30Mbit         209,- pr. måned

50Mbit / 50 Mbit        239,- pr. måned

100Mbit / 50 Mbit      279,- pr. måned

Takster i 2018

Priser pr. måned medregnet kontingent til Aabybro Antennelaug:

  • Grundpakken kr. 125,00 pr. måned
  • Mellempakken kr. 375,00 pr. måned
  • Fuldpakken kr. 495,00 pr. måned

Opkrævning:

December 2017 for perioden 1. januar til 30. juni 2018
Juli 2018 for perioden 1. juli til 31. december 2018

Pakkeskift:

Gebyr for ændring til større pakke: kr. 0,00
Gebyr for ændring til mindre pakke: kr. 298,00
Gebyr for ændring til bland selv: kr. 298,00

Nyt medlem, hvor en tidligere etableret tilslutning kan genbruges: kr.498,00 

Ny kontrakt:

I det etablerede anlæg kr. 2670,00.

Prisen dækker stikledningskabel samt 1 stikdåse, monteret ved gennemboring af ydermur, således at stikdåsen placeres umiddelbart indenfor gennemboringen. Uden gravearbejde på privat grund.

Såfremt stikledningen ønskes ført over loft eller kælder, vil dette medfører
en merpris som betales efter regning.

Åbne / lukkegebyr: 
kr.     498,00

Rykkergebyr:
kr.     100,00

Ny udstykning:
Betales efter regning. Nye medlemmer betaler desuden kr. 498,00 i tilslutningsafgift samt stikledningen kr. 2172,00 ialt kr.  2670,00

Brugsretten kan ikke stilles i bero, jævnført vedtægterne.

 
Alle priser er oplyst med moms.